Минимален бал 2015 г.

                                       2015 минимален бал на училищата

Гимназия

Профил

I класиране

II класиране

1 ЕГ

 

НЕ

АЕ

33.072

32.158

32.086

5 НЕ

 

 

НЕ

АЕ (НЕ)

АЕ (ФрЕ)

ФрЕ

32.488

32,232

31,792

29.560

31,648

29,330

4 ЕГ

 

ИспЕ

ФрЕ (АЕ)

ФрЕ (ИспЕ)

30,218

29,938

29,830

29,452

29,560

2 МГ

 

 

 

 

 

НЕ

Инф АЕ

ИТ АЕ

МАТ АЕ

Физика АЕ

ИТ ФрЕ

34.718

33.806

32,726

32,890

31,023

31,335

32,487

32,506

30,755

30,738

"Пушкин"

 

 

 

АЕ

НЕ

ИтЕ

ФрЕ

29,670

29,438

28,048

27,794

29,524

29,218

26,220

26,098

3 ПМГ

 

 

 

 

География АЕ

Биология АЕ

Биология НЕ

Биология ФЕ

Химия АЕ

28,810

28,763

27,921

25,970

26.074

28,567

27,464

25,928

24,981

ВТГ Раковски

 

 

 

 

АЕ Ик. и менидж.

НЕ Ик. и менидж.

НЕ Митн. адм

ИспЕ Икон. и менж.

АЕ Иконом. инф.

28,543

26,213

26,879

25,616

26,524

25,714

ПГИ "Богоров"

 

 

 

 

АЕ Банково дело

НЕ Банково дело

АЕ Бизнесадм.

АЕ Счет.

АЕ Електронна търг.

НЕ Застр. дело

25,086

23,141

23,843

21,665

22,920

20,810

23,177

20,846

20,279

20,828

19,898

20,657

ПГТ "Ас. Златаров"

 

 

 

АЕ Кетъринг

ИспЕ Кетъринг

ФрЕ Хотелиерство

Анимация

Произвд. и обслужв.

         25,830

24,866

24,658

24,294

22,964

            25,694

24,306

23,500

22,574

22,452

Хуманитарна гимн.

 

 

БЕЛ / АЕ

БЕЛ / НЕ

История АЕ

28.061

26,524

27,164

 

26,756

25,366

24,677

"Климент"

 

 

АЕ Инф.

АЕ Инф. Т.

 

24,020

21,793

 

20,792

19,878

 

2024 © Всички права запазени! e-biblioteka.bg
Минимален бал 2015 г.