Класиране 2015 година
 
Класиране 2015 година


 

 

Име

НВО БЕЛ

Изпит БЕЛ

НВО МАТ

Изпит МАТ

Училище

1.

Даниела

5,298

5,561

5,936

5,854

I НЕ

2.

Георги

5,362

5,506

5,936

5,854

МГ НЕ

3.

Мария-Магдалена

5,649

5,671

5,809

5,634

I НЕ

4.

Невена

6,00

5,872

5,809

5,433

I НЕ

5.

Ясен

5,298

5,543

5,936

5,634

МГ АЕ

6.

Вилизара

5,745

5,617

5,936

5,341

I НЕ

7.

Надежда

5,553

5,451

5,809

5,524

МГ АЕ

8.

Гергана

5,777

5,872

5,362

4,902

V НЕ

9.

Илияна

5,298

5,470

5,872

5,268

V НЕ

10.

Михаил Ненов

5,170

5,305

5,872

5,396

МГ АЕ

11.

Петър

5,138

5,268

5,426

5,433

МГ АЕ

12.

Андрея

 

5,524

5,617

5,140

I АЕ

13.

Мартин

5,00

5,396

6,00

5,25

I АЕ

14.

Дефне

4,947

5,232

5,872

5,341

I НЕ

15.

Васил

5,394

5,470

5,681

5,085

I АЕ

16.

Бела

5,362

5,415

5,617

4,994

V НЕ

17.

Тина

5,330

5,287

5,426

5,122

V НЕ

18.

Събина

 

5,195

 

5,195

V НЕ

19.

Божидар

5,202

5,415

5,489

4,939

V НЕ

20.

Борис

 

5,005

 

5,305

МГ АЕ

21.

Мирела

 

5,37

 

4,50

IV ИспЕ

22.

Димитър

5,298

5,213

5,234

4,555

IV ФрЕ

23.

Александър

5,138

5,268

4,723

4,482

IV ФрЕ

24.

Атанас

5,170

5,232

5,043

4,50

IV ФрЕ

25.

Велина

5,138

5,341

4,851

4,372

V ФрЕ

26.

Михаил Недков

4,979

5,140

4,787

4,537

IV ФрЕ

27.

Радослава

5,202

5,36

4,532

4,152

IVФр/Исп

28.

Виктор

 

4,829

 

4,335

IVИспЕ

29.

Християн

 

5,04

 

3,988

СОУ „Кл.Охр.”АЕ

30.

Елеонора

 

4,994

3,34

3,87

Хуманитарна гимн.

31.

Габриела Д.

4,947

4,848

4,149

3,915

III ПМГ АЕ

32.

Анелия

5,126

4,886

4,126

3,825

„Пушкин” НЕ

33.

Крисиян

 

4,39

 

3,97

ТГ НЕ

34.

Симона Н.

4,789

4,902

3,574

3,329

„Пушкин” ИтЕ

35.

Александра

4,50

4,216

4,021

3,852

„Пушкин” ФрЕ

36.

Дария

 

4,354

3,447

3,311

ПГИ “Богоров”

37.

Мая

 

4,317

 

3,146

Гимн. по туризъм

38.

Айлис

 

 

 

 

Хуманитарна гимн. 

2024 © Всички права запазени! e-biblioteka.bg
Класиране 2015 година