Mинимален бал 2014

 
Гимназия Профил I класиране II класиране    
1 ЕГ НЕ 33 788 -    
  АЕ 32 852 32 850    
5 НЕ НЕ 33 376 33 374    
   АЕ с НЕ 32 850 32 814    
  АЕ с ФрЕ 32 474 32 400    
  ФрЕ 30 688 30 576    
4 ЕГ ИспЕ 31 876 31 776    
  ФрЕ с ИспЕ 31 138 -    
  Фр с АЕ 31 250 31 100    
2 МГ НЕ 34 783 -    
  Инф АЕ 34 145 -    
  ИТ АЕ 33 264 -    
  АЕ 32 919 32 888    
  Физика АЕ 31 613 31 418    
  ИТ ФЕ 31 345 31 281    
"Пушкин" АЕ 31 426 31 138    
  НЕ 31 162 31 088    
  ИтЕ 29 514 29 162    
  ФрЕ 29 574 29 038    
  РЕ 29 462 29,376    
3 ПМГ География АЕ 30 687 30 295    
  Биология АЕ 31 069 30 726    
  Биология НЕ 30 270 30 008    
  Биология ФЕ 28 695 28 356    
  Химия АЕ 29 187 28 719    
ВТГ Раковски НЕ Ик. и менидж. 29 545 29 370    
  НЕ Митн. адм. 28 920 28 563    
  Митн. Адм. АЕ 29 188 29 183    
  АЕ Иконом. инф. 28 743 0    
  АЕ Иконом.и менидж. 30,069 29,945    
ПГИ "Богоров" АЕ Банково дело 27 945      
  АЕ Бизнесадм. 25 938      
  АЕ Счет. 25 670      
  АЕ Електронна търг. 24,577 24 401    
  НЕ Застр. дело 24 614 24 518    
ПГТ "Ас. Златаров" Кетъринг с Исп.Е 26 964 26 876    
  АЕ Кетъринг 27 614 26 464    
  АЕ Орг. на туризма 27 964 27 900    
  НЕ Хотелиерство 27 138 26 926    
  АЕ Анимация 26 664 26 164    
  ФЕ Хотелиерство 26 800 26 562    
Хуманитарна гимн. История АЕ 29 170 28 974    
  БЕЛ с АЕ 29 556 29 375    
  АЕ 28 876 -    
"Климент" АЕ Инф.  26 194 25 852    
  АЕ Инф. Т. 25 293 24 356    
2020 © Всички права запазени! e-biblioteka.bg
Mинимален бал 2014