УЧЕБЕН ЦЕНТЪР

• За нас
• Услуги
• Електронно обучение
• 5. и 6. клас
• 7. клас
• 12. клас

Услуги

Учебен център ОДЕСОС организира:
  • Целогодишни курсове по БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА и по МАТЕМАТИКА за подготовка на седмокласници за кандидатстване в езикови, математически и други профилирани гимназии.
  • Целогодишни курсове за подготовка за зрелостни и кандидатстудентски изпити по БЕЛ и МАТЕМАТИКА по програмата за ЕПИ.
  • Текуща подготовка по БЕЛ и МАТЕМАТИКА за 5. и 6. клас.
  • Текуща подготовка по БЕЛ и МАТЕМАТИКА за ученици от гимназиален курс.

Обучението в учебния център се извършва по програмата на МОМН.

По време на курса родителите получават информация за обучението на детето, успехите и пропуските му, изпитите, образуване на бала за кандидатстване в профилираните гимназии.

След излизане на резултатите провеждаме консултации за паралелките и училищата.

Предимствата на обучението в курс пред индивидуалното обучение:
  • Условията са близки до тези, към които децата вече са се адаптирали, но групата е по-малка. Практиката показва, че група от 5-6 деца работи много по-добре.
  • Екипност - едно умение, което се усвоява в тази възраст.
  • По-бърза социализация.
  • Елемент на "съревнование" - по-бавно усвояващите деца са мотивирани да достигнат по-добрите и това води до по-високи резултати. Позитивният пример върши чудеса в тази възрастова група.
  • Липсва стресовата ситуация при индивидуалното обучение.
2024 © Всички права запазени! e-biblioteka.bg
Услуги