Online курсове

Електронното обучение е предназначено за ученици, които по една или друга причина не могат да посещават школи за подготовка за изпити или живеят далече от големите градове, където са организирани курсове наяве и в реално време. В малките населени места често пъти децата изпитват потребност от повече информация и алтернативни начини на обучение. В тези случаи онлайн курсовете са изключително полезни. Записването се осъществява по уговорка по телефон или електронната поща. 
Онлайн курсовете обхващат изцяло учебния материал от училище. Всяка седмица в сайта се публикува теоретичен материал, а след него упражнения и онлайн тестове. Отговорите се изпращат по електронен път, а преподавател от учебния център ги проверява. По предварителна уговорка се определя час през седмицата, в който ученикът може да зададе въпросите си към преподавателя и да получи разяснения. Учениците, избрали тази форма на обучение, имат достъп до ресурсите на сайта www.e-biblioteka.bg 

Онлайн курсовете се водят в реално време във виртуална класна стая. Сайтът има огромна база данни - тестови задачи, обяснения, мултимедийни уроци. 
Достъпът до системата е неограничен. 
Онлайн курсовете имат това предимство, че учениците могат да се включат по всяко време. 
Скоростта, с която напредва ученикът, зависи изцяло от него. 
Разясненията се провеждат по класически метод, но без визуален контакт с преподавателя. 
За курса са необходими само браузър и нтернет връзка. Не е необходимо да се инсталира допълнителен софтуер. 
Ученикът сам избира подължителността на курса - 1 месец, 3 месеца, 6 месеца, 9 месеца. 2024 © Всички права запазени! e-biblioteka.bg
Online курсове