Англия

    Английските университети са престижни висши училища и интересът към тях е традиционно силен. В Англия има над 300 висши учебни заведения – университети, колежи, технически институти. Изборът трябва да се основава на няколко фактора:

           ·        Локация на града;
      ·        Учебна база;
      ·        Преподавателски състав;
      ·        Видове програми;
      ·        Условия в кампуса;
      ·        Как протичат обучението и изпитите;
      ·        Възможностите за стаж и за обучение по програми в други университети и държави;
      ·        Перспективи за професионална реализация;
      ·        Условия за студентски заеми;
      ·        Такси;
      ·        Вашият езиков сертификат;
      ·        Рейтинг;

Помнете, че рейтингът не трябва да е определящ, защото не винаги най-престижният университет предлага най-добрата програма по избраната от вас специалност. Например за специалността ПРАВО водещи университети са: Oxford и Cambridge, но за ФИНАНСИ са Warwick и London School of Economics and Political Science.

     Направете верния избор!

 

 2024 © Всички права запазени! e-biblioteka.bg
Университет 1