Корейски университет

Seoul National University
 
От основаването си през 1946г. Сеулският национален университет е безспорен лидер на висшето образование в Корея и е създал глобална репутация. Той принадлежи към т.н. SKY (небе) universities – акроним, изполазван да се позовава на трите най-престижни университета в Южна Корея: Seoul National University, Korean University и Yonsei University. В действителност много от най-влиятелните политици, лекари, инженери и професори в Южна Корея са завършили един от тези „Небесни университета“. През 2013г. университетът се нарежда на 26-то място сред най-добрите в света.
Емблемата на Сеулския национален университет е тъмно синя и представлява преплетени лаврови клонки с кръстосани перо и факла, разположени зад отворена книга и щит. На отворените страници на книгата гласи мотото „VERITAS LUX MEA“ (от лат. „Истината е моята светлина“ ). Над нея виси щита с печата на главната порта на университета. Лавровите клонки символизират честта и славата на науката и се използват, за да покажат, че Сеулският национален университет е безспорен лидер в академичните среди. Перото и факлата изразяват решителността на университета да допринесе за развитието на нацията чрез образованието и научните изследвания.
Колосалната триъгълна главна порта е всеизвестен паметник, представляващ Сеулския национален университет. Главният вход се превръща в символ на университета, когато висшето учебно заведение се премества в Гванак през 1975г.. Проектирана е от ученик на университета, който съчетава  „ㄱㅅㄷ“ – първите корейски съгласни на всяка дума от 국립 서울 대학교 (Seoul National University). Портата наподобява формата на ключ, символизиращ непоколебимостта на университета да преследва добродетелта.
 
Бакалавърски програми

College of Humanities:
·        Korean Language and Literature
·        Chinese Language and Literature
·        English Language and Literature
·        French Language and Literature
·        German Language and Literature
·        Russian Language and Literature
·        Hispanic Language and Literature
·        Linguistics
·        Korean History
·        Asian History
·        Western History
·        Philosophy
·        Religious Studies
·        Aesthetics
·        Archaeology and Art History
·        Asian Languages and Civilizations
 
College of Social Sciences:
·        Political Science
·        International Relations
·        Economics
·        Sociology
·        Anthropology
·        Psychology
·        Geography
·        Social Welfare
·        Communication

College of Natural Sciences:
·        Mathematical Sciences
·        Statistics
·        Physics
·        Astronomy
·        Chemistry
·        Biological Sciences
·        Earth and Environmental Sciences

College of Agriculture and Life Sciences:
·        Crop Science and Biotechnology
·        Horticultural Science
·        Vocational Education and Workforce Development
·        Forest Environmental Science
·        Environmental Materials Science
·        Food Science and Biotechnology
·        Animal Science and Biotechnology
·        Applied Life Chemistry
·        Applied Biology
·        Biosystems Engineering
·        Biomaterials Engineering
·        Landscape Architecture
·        Rural System Engineering
·        Agricultural & Resource Economics
·        Regional Information

College of Business Administration:
·        Business Administration

 
College of Education:
·        Education
·        Korean Language Education
·        English Education
·        German Language Education
·        French Language Education
·        Social Studies Education
·        History Education
·        Geography Education
·        Ethics Education
·        Mathematics Education
·        Physics Education
·        Chemistry Education
·        Biology Education
·        Earth Science Education
·        Physical Education
 
College of Engineering:
·        Civil and Environmental Engineering
·        Mechanical and Aerospace Engineering
·        Materials Science and Engineering
·        Electrical and Computer Engineering
·        Computer Science and Engineering
·        Chemical and Biological Engineering
·        Architecture
·        Architecture Engineering
·        Industrial Engineering
·        Energy Resources Engineering
·        Nuclear Engineering
·        Naval Architecture and Ocean Engineering

College of Fine Arts:
·        Oriental Painting
·        Painting
·        Sculpture
·        Crafts
·        Design
 
College of Law:
·        Law

College of Liberal Studies:
·        Liberal Studies

College of Human Ecology:
·        Consumer Studies
·        Family & Child Studies
·        Food and Nutrition
·        Clothing and Textiles

College of Medicine:
·        Preliminary Medicine
·        Medicine
 
College of Music:
·        Vocal Music
·        Composition
·        Theory
·        Piano
·        Woodwind and Brass
·        String
·        Korean Music

College of Nursing:
·        Nursing
 
College of Pharmacy:
·        Pharmacy
·        Manufacturing Pharmacy

College of Veterinary Medicine:
·        Preliminary Veterinary Medicine
·        Veterinary Medicine

Interdisciplinary Programs for Undergraduate:
·        Computational Sciences
·        Global Environmental Management
·        Technology Management
·        Media Art
·        Information and Culture Technology Studies
 
 
Магистърски програми

Humanities & Social Science:
·        Korean Language & Literature
·        Chinese Language & Literature
·        English Language & Literature
·        French Language & Literature
·        German Language & Literature
·        Russian Language & Literature
·        Hispanic Language & Literature
·        Linguistics
·        Korean History
·        Asian History
·        Western History
·        Oriental Philosophy
·        Western Philosophy
·        Archaeology & Art History Archaeology
·        Art History
·        Religious Studies
·        Aesthetics
·        Education
·        Korean Language Education
·        English Language Education
·        French Language Education
·        German Language Education
·        Social Studies Education
·        History Education
·        Geography Education
·        Physical Education
·        Ethics Education
·        Law
·        Political Science
·        International Relations
·        Economics
·        Business Administration
·        Agricultural Economics
·        Regional Information
·        Sociology
·        Anthropology
·        Psychology
·        Geography
·        Social Welfare
·        Communication
·        Consumer Studies
·        Family & Child Studies
·        Public Administration
·        Environmental Planning
 
Natural Sciences:
·        Mathematical Sciences
·        Statistics
·        Physics
·        Astronomy
·        Chemistry
·        Biological Sciences
·        Earth & Environmental Sciences
·        Mathematics Education
·        Physics Education
·        Chemistry Education
·        Biology Education
·        Earth Science Education
·        Crop Science and Biotechnology
·        Horticultural Science
·        Forest Environmental Science
·        Environmental Materials Science
·        Food Science and Biotechnology
·        Animal Science and Biotechnology
·        Applied Life Chemistry
·        Plant Microbiology
·        Entomology
·        Biosystems Engineering
·        Biomaterials Engineering
·        Landscape Architecture
·        Rural System Engineering
·        Agricultural and Vocational Education
·        Food & Nutrition
·        Clothing &Textiles
·        Nursing
·        Pharmacy
·        Brain & Cognitive Sciences (WCU)
·        Biophysics and Chemical Biology (WCU)
·        Biomodulation (WCU)
·        Public Health
 
Engineering:
·        Civil & Environmental Engineering
·        Mechanical and Aerospace Engineering
·        Industrial and Naval Architecture
·        Energy Systems Engineering
·        Materials Sciences and Engineering
·        Electrical Engineering
·        Computer Science and Engineering
·        Chemical and Biological Engineering
·        Architecture
·        Multiscale Mechanical Design (WCU)
·        Hybrid Materials (WCU)
·        Chemical Convergence for Energy and Environment (WCU)
 

Medicine:
·        Medicine
·        Biomedical Sciences
·        Dental Science
·        Veterinary Medicine
 
Arts:
·        Oriental Painting
·        Painting
·        Sculpture
·        Fine Arts
·        Crafts
·        Design
·        Vocal Music
·        Composition
·        Theory
·        Piano
·        Woodwind and Brass
·        String
·        Korean Music
·        Musicology
 
Interdisciplinary Programs:
·        Cognitive Science
·        Classical Studies
·        Comparative Literature
·        Archival Science
·        Performing Arts Studies
·        Gender Studies
·        History and Philosophy of Science
·        Genetic Engineering
·        Neuroscience
·        Bioinformatics
·        Computational Science and Technology
·        Urban Design
·        Bioengineering
·        Technology Management, Economics and Policy
·        Agricultural Biotechnology
·        Agricultural and Forest Meteorology
·        Art Management
·        Music Education
·        Art Education
·        Home Economics Education
·        Special Education
·        Environment Education
·        Early Childhood Education
·        Global Education Cooperation
·        Zoonotic Animal Diseases
·        Medical Informatics
·        Radiation Applied Life Science
·        Tumor Biology
·        Clinical Pharmacology
·        Landscape Architecture
·        Offshore Plant Engineering
 
 
Professional graduate school
Graduate School of Public Health:
·        Public Health
·        Environmental Health
 
Graduate School of  Public Administration:
·        Public Administration
 

Graduate School of  Environmental Studies:
·        Environmental Planning
·        Landscape Architecture
 
Graduate School of  International Studies:
·        International Studies
·        International Commerce
·        International Cooperation
·        International Area Studies
·        Korean Studies
 
School of Dentistry:
·        Dentistry
Graduate School of Business:
·        Global MBA
·        SNU MBA
·        Executive MBA
 
Graduate School of Convergence Science Technology:
·        Nano Science and Technology
·        Digital Contents Convergence
·        Intelligent Systems
·        Biomedical Radiation Sciences
·        Molecular Medicine and Biopharmaceutical Sciences (WCU)
 
School of Law:
·        Law
School of Medicine:
·        Medicine

Такси
 
·        2013г.
·        Пролетен семестър
·        Парична единица: корейски вон (1лв. = 709в.)

Бакалавърски програми:

ФИЛИАЛ

СПЕЦИАЛНОСТ

ТАКСА

Humanities

All

2,474,000

Social Sciences

Anthropology, Geography, Psychology

2,714,000

Others

2,473,000

Natural Sciences

Mathematical Sciences

3,013,000

Others

2,482,000

Nursing

All

3,013,000

Business Administration

All

2,474,000

Engineering

All

3,037,000

Agriculture and Life Sciences

Agricultural Economics and Rural Development

2,474,000

Others

3,013,000

Fine Arts

All

3,700,000

Law

All

2,474,000

 

Education

History/Languages/Social Studies Education

2,474,000

Natural Sciences/Physical Education

3,013,000

Mathematics Education

2,482,000

Geography Education

3,713,000

Human Ecology

Child/Consumer Studies

2,474,000

Food and Nutrition, Clothing and Textiles

3,013,000

Pharmacy

4 Year Program

3,700,000

6 Year Program

4,539,000

Music

All

3,966,000

Veterinary Medicine

Pre-Veterinary Medicine

3,112,000

Veterinary Medicine

4,704,000

Medicine

Pre-Medicine

3,111,000

Medicine

5,102,000

Liberal Studies

(first year students)

3,013,000

 

Магистърски програми:

ФИЛИАЛ

СПЕЦИАЛНОСТ

ТАКСА

Humanities

All

3,148,000

Social Sciences

All

3,148,000

Natural Sciences

Mathematics, History and Philosophy of Science

3,156,00

 

Others

3,851,000

Nursing

All

3,851,000

Business Administration

All

3,148,000

Engineering

All

3,877,000

Agriculture and Life Sciences

Agricultural Economics

3,148,000

 

Others

3,851,000

Fine Arts

All

4,746,000

Law

All

3,148,000

Education

History/Languages/Social Studies Education

3,148,000

 

Natural Sciences/Physical Education

3,851,000

 

Mathematics Education

3,156,000

Human Ecology

Child/Consumer Studies

3,148,000

 

Food and Nutrition, Clothing and Textiles

3,851,000

Medicine

Clinical Studies

6,039,000

 

Basic Studies

4,823,000

Dentistry

Clinical Studies

6,039,000

 

Basic Studies

4,823,000

Veterinary Medicine

Clinical Studies

5,692,000

 

Basic Studies

5,261,000

Pharmacy

All

4,746,000

Music

All

5,093,000

 

Professional Graduate School:

SCHOOLS

PROGRAMS

TUITION

Public Health

Day Program

3,851,000

Evening Program

3,080,000

Public Administration

Day Program

3,148,000

Evening Program

2,518,000

Environmental Studies

All

3,851,000

International Studies

All

3,148,000

School of Law

All

6,733,000

School of Medicine

All

5,370,000

School of Dentistry

All

8,588,000

Graduate School of Convergence Science and Technology

All

4,070,000

 

Кандидатстване
За прием в този престижен университет могат да кандидатстват чуждестранни студенти, които отговарят на следните критерии: валидна диплома за средно образование и задължително кандидатстващият и родителите му да не са корейски граждани. Нужна ви е и виза. Вашият прием зависи от академичните ви постижения до този момент и от потенциала, който покажете, от личните ви умения и таланти и от лидерските ви качества. Комисията по приема ще вземе предвид няколко фактора – среден успех от дипломата или GPA, учебният план, мотивационно писмо, препоръки. Ще се обърне внимание и на всякакви сертификати и специални квалификации като владеене на език, например.
Документи за кандидатстване на чуждестранни студенти:
·        Попълнена молба Form 1
·        Учебен план и мотивационно писмо (на английски или корейски) Form 2
·        Две препоръки от ваши преподаватели Form 3
·        Официални копия на дипломата за средно образование и преписа
·        Копие от паспорт
·        Копия на паспортите на родителите (или друг официален документ, който показва националността на родителите)
·        Официален документ показващ роднинската връзка между кандидатстващия и родителите му
·        Финансов сертификат Form 4
·        Документ за владеене на английски език от признат езиков тест (TOEFL, TEPS, IELTS, TOEIC и др.)
·        Допълнителни материали на кандидатстващите за програми по Fine Arts, Music и Physical Education ( портфолио, снимки на творби, записи на изпълнения и др.)
·        Документ за владеене на корейски език
 
Заверка на академичното досие:
Всички документи трябва да са на английски или корейски, а ако са на друг език, трябва да са придружени от легализирани копия на английски или корейски.
 
Стипендии
Бакалавър:
1.Кандидатстване чрез Посолството на Република Корея в София.
·        Освобождаване от такса за обучение (максимум 8 семестъра)
·        Едногодишен курс по корейски език (след курса студентът трябва да покрие TOPIK ниво 3, за да може да продължи обучението си)
·        Предоставяне на месечна сума от 800,000 вона
·        Двупосочен самолетен билет
·        Медицинска застраховка
·        Настаняване
·        Срок за записване: октомври
·        Брой на студентите: Около 30-40 човека (обикновено 2-ма от България)
 
2.Стипендия за чуждестранни студенти.
·        Освобождаване от такса за обучение (максимум 8 семестъра)
·        8-месечен курс по корейски език
·        Предоставяне на месечна сума от 800,000 вона
·        Двупосочен самолетен билет
·        Медицинска застраховка
·        Срок за записване: март
·        Брой на студентите: Около 5 (за всички държави)
 
 
Магистър:
1.Кандидатстване чрез Посолството на Република Корея в София.
·        Освобождаване от такса за обучение (максимум 4 семестъра)
·        Едногодишен курс по корейски език (след курса студентът трябва да покрие TOPIK ниво 3, за да може да продължи обучението си)
·        Предоставяне на месечна сума от 900,000 вона
·        Двупосочен самолетен билет
·        Медицинска застраховка
·        Настаняване
·        Срок за записване: януари
·        Брой на студентите: 130 човека (от всички държави)
 
2.Стипендия за чуждестранни студенти.
·        Освобождаване от такса за обучение (максимум 4 семестъра)
·        Едногодишен курс по корейски език
·        Предоставяне на месечна сума от 800,000 вона
·        Двупосочен самолетен билет
·        Еднократна стипендия за настаняване от 500,000 вона, която се предоставя при пристигането на стипендианта в Република Корея
·        Застрахователни такси: около 30,000 вона на месец
·        Срок за записване: март и септември
 
 
 
Програма за обмен
 
·        Кандидатите получават препоръки от собствените си унверситети (официално партниращи със Сеулския национален университет)
·        Брой получатели: Националният институт за международно образование (NIIE) обявява всяка година броя на номинираните на университета
·        Срок за записване: Всеки семестър на определената от университета дата
·        Освобождаване от такса
·        Предоставяне на месечна сума от 800,000 вона
·        Двупосочен самолетен билет
·        Еднократна стипендия за настаняване от 200,000 вона, която се предоставя при пристигането на стипендианта в Република Корея
·        Медицинска застраховка
·        Период: един семестър или една година
 
 
Курс по корейски език
 
1.Редовна програма.
·        10 седмици
·        За чужденци и чуждестранни студенти
·        Полагане на входен тест за определяне на ниво
·        Приетите имат право да кандидатстват за General Short-Term Visa
(C-3) или General Student Visa (D-4)
·        Настаняване на чуждестранните студенти
·        Стипендии: Освобождаване от такса или стипендия в размер до 300,000 вона
 
2.Програма за обучение на учители.
·        Цели да подпомогне експерти, които ще преподават корейски език
·        Студентите, които говорят свободно корейски + английски, японски или китайски и обичат да помагат на хората, могат да бъдат асистент-преподаватели.
·        Работно време: 15 часа на седмица
·        Задачи: Коригиране на документи и даване на съвети на други ученици
·        Заплатата се изплаща на получателя директно към личната му банкова сметка
 
3.Краткосрочна програма.
·        Изучаване на корейски език за ежедневна употреба
·        Не са необходими предварителни познания по корейски език
·        Тези, които имат основни познания по корейски език, могат да се запишат за по-високо ниво
·        Без възможност за получаване на Visa
·        Стипендии: Освобождаване от такса или стипендия в размер до 300,000 вона
 
Настаняване
Сеулският национален университет предлага квартири на повечето си чуждестранни студенти в студентски общежития и семейни общежития за женени (graduate students) с деца. За жилище на свободен наем в Сеул ще трябва да отделите между 1 000-1 200 евро на месец за жилище от около 70 кв.
 
Академичен календар
Академичната година в Сеулския национален университет започва през март и завършва през февруари. Една академична година има 2 редовни семестъра - пролетен и есенен, които са с дължина по16 седмици и 2 сесии по 6 седмици през лятната и зимната ваканция.
 
Seoul Survivor
“Seoul Survivor” е цялостен наръчник за чуждестранните студенти на Сеулския национален университет.
Подготовка за Сеулския национален университет:
·        Visa
·        Сертификат за приемане
·        Ваксинации
·        Медицинска застраховка
·        На летището
 
Първи стъпки:
·        Чуждестранна регистрационна карта
·        Студентска карта
·        Обмяна на валута
·        Банкова сметка
·        Здравеопазване и застраховане
·        SNU Portal ID

Животът в Сеулския национален университет:
·        Транспорт
·        Жилище
·        Училищни съоръжения
·        Какво може да се прави в района на университета
·        Обща информация

 
 


2024 © Всички права запазени! e-biblioteka.bg
Корейски университет